AQR


Centralna Banka Crne Gore će, u skladu sa preporukom MMF-a i EK, u 2020. sprovesti proces provjere kvaliteta aktive (u daljem tekstu AQR) cjelokupnog bankarskog sistema. Pregled kvaliteta aktive (AQR) će se sprovesti u svih 13 banaka prisutnih na crnogorskom tržištu, koristeći finansijske podatke banaka raspoložive na datum 31. 12. 2019. godine. Procjena kvaliteta aktive će biti sprovedena u skladu sa metodologijom baziranoj na “Asset Quality Review Phase 2 Manual” ECB-a iz juna 2018. godine, prilagođen lokalnom institucionalnom i zakonskom okviru i specifičnostima tržišta.


Rezultati procjene kvaliteta aktive (AQR) crnogorskog bankarskog sistema


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga provajdera CBCG za upravljanje projektom procjene kvaliteta Aktive (AQR-a)


Indikativni vremenski plan za sprovođenje AQR-a


SMJERNICE ZA IZBOR PROCJENJIVAČA ANGAŽOVANIH ZA REALIZACIJU PROCJENE KVALITETA AKTIVE


SMJERNICE ZA IZBOR REVIZORA ANGAŽOVANIH ZA REALIZACIJU PROCJENE KVALITETA AKTIVE


Pitanja i odgovori u vezi sprovođenja AQR procesa


Obavjestenje u vezi sa procesom odvijanja dinamike procesa procjene kvaliteta aktive (AQR-a)


Obavještenje u vezi sa datumom početka procesa Asset Quality Review


Operativni plan pregled kvaliteta aktive