Kovani novac


Serija euro kovanica sastoji se od osam različitih apoena: 1 cent, 2 centa, 5, 10, 20 i 50 centi, 1 € i 2 €. Euro kovanice imaju zajedničku stranu i nacionalnu stranu. Nacionalna strana upućuje na državu izdavaoca kovanice.


Zajedničke strane kovanica dizajnirao je Luc Luycx iz Belgijske kraljevske kovnice.


Kovanice prikazuju Evropsku uniju ili Evropu i simbolizuju jedinstvo EU. Na kovanicama od 2 €, 1 €, 50, 20 i 10 centi prikazana je Evropska unija prije proširenja 1. maja 2004. ili Evropa u geografskom smislu od 1. januara 2007. godine. Na kovanicama od 1, 2 i 5 centi Evropa je prikazana na zemaljskoj kugli u odnosu na Afriku i Aziju.


Više informacija o nacionalnim stranama kovanica eura, možete naći na sajtu Evropske Centralne Banke.