Započeta bilateralna saradnja sa Narodnom bankom Austrije u oblasti zaštite ličnih podataka


14/02/2024

Započete su bilateralne aktivnosti Centralne banke Crne Gore i Narodne banke Austrije (OeNB) u oblasti zaštite ličnih podataka, u okviru IPA regionalnog projekta “Program jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana, sa ciljem njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka – Faza II”.


U okviru ove projektne aktivnosti biće realizovane dvije bilateralne posjete, sa ciljem jačanja kapaciteta Centralne banke Crne Gore u oblasti zaštite ličnih podataka, shodno regulativi EU, odnosno Opštoj uredbi o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR). Primjena GDPR uredbe u Crnoj Gori biće ozvaničena nakon stupanja na snagu novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


Prilikom prve ekspertske misije u Podgorici 13-14. februara, ovlašćeno lice za zaštitu ličnih podataka (Data Protection Officer) u Narodnoj banci Austrije (OeNB), Bernhard Horn, prezentovao je iskustva i izazove sa kojima se suočavala ova institucija tokom projekta implementacije GDPR-a, kao i okvir za upravljanje ličnim podacima u OeNB. Pored toga, članovi Radne grupe za usklađivanje poslovanja Centralne banke Crne Gore sa GDPR regulativom, predstavili su dosadašnje aktivnosti i iskustva u domenu zaštite ličnih podataka u CBCG.


Tokom daljih projektnih aktivnosti predviđeno je da se druga bilateralna posjeta realizuje kroz posjetu članova Radne grupe CBCG Narodnoj banci Austrije.


Saradnja sa OeNB-om, kao članicom Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB), od izuzetnog je značaja za CBCG sa aspekta unapređenja rada i internih procesa, te daljeg usklađivanja regulatornog i operativnog okvira sa standardima centralnog bankarstva u Evropskoj uniji.