Uspješno završena Svjetska nedjelja novca


25/03/2024

Brojnim aktivnostima širom zemlje, Centralna banka Crne Gore je od 18. do 24. marta obilježila još jednu Svjetsku nedjelju novca, tradicionalnu kampanju koja za cilj ima razvijanje finansijske edukacije i pismenosti, te ekonomskih znanja i vještina među djecom i mladima.


Ove godine, edukativne aktivnosti su se odvijale pod sloganom Čuvaj svoj novac, osiguraj budućnost! sa fokusom na sigurno upravljanje novcem, važnost usvajanja odgovornog pristupa ličnim finansijama i jačanje svijesti o potencijalnim rizicima i potrebi zaštite sopstvenog novca.


Kampanjom su obuhvaćeni mladi svih uzrasta, od predškolaca do studenata, uz prateći materijal sa osnovnim savjetima za bezbjednu online trgovinu.


Učenici podgoričke gimnazije „Slobodan Škerović“, u okviru Otvorenog dana CBCG posjetili su Centralnu banku Crne Gore i razgovarali sa guvernerkom dr Irenom Radović o nadležnostima institucije kojom rukovodi, važnosti bankarskog sektora, zelenoj tranziciji, novim trendovima u oblasti finansijskih tehnologija, kao i o brojnim drugim ekonomskim, ali i životnim temama.


Predstavnici CBCG su o vještinama i bezbjednosti upravljanja novcem, posebno na internet platformama, razgovarali i sa pljevaljskim srednjoškolcima - učenicima Srednje stručne škole i gimnazije „Tanasije Pejatović“.


Muzej novca CBCG posjetili su đaci cetinjske OŠ „Lovćenski partizanski odred“, sa kojima je razgovarano o novcu i štednji, kao i učenici Srednje stručne škole sa kojima je razgovarano o sigurnom upravljanju novcem prilikom internet trgovine i plaćanja.


Predstavnici CBCG održali su predavanja i radionice na temu štednje, planiranja budžeta i elektronskog bankarstva i u osnovnim školama „Risto Manojlović“ u Kolašinu, „Vuk Karadžić“ i „Vlado Milić“ u Podgorici.


Za najmlađe su u predškolskoj ustanovi “Ljubica V. Jovanović” u Budvi organizovane edukativne radionice, na kojima su kroz igru upoznati sa osnovnim pojmovima o novcu.


U završnici Svjetske nedjelje novca, stručnjaci Centralne banke iz oblasti upravljanja operativnim rizicima razgovarali su sa studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore na temu sajber bezbjednosti, uz praktične primjere i savjete za online trgovinu.


Globalna manifestacija Svjetska nedjelja novca (Global Money Week) sprovodi se svakog marta u 176 zemalja svijeta, pod okriljem Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Centralna banka Crne Gore je aktivni učesnik ove kampanje od njenog pokretanja 2012. godine.