Godišnja nagrada CBCG


Povodom obilježavanja 11. aprila - Dana Centralne banke Crne Gore, dodjeljuje se Godišnja nagrada za najbolje diplomske, magistarske i doktorske radove iz oblasti bankarstva, monetarne politike i teorije. Cilj dodjele nagrade je stimulisanje razvoja naučne misli i afirmacija mladog stručnog kadra u Crnoj Gori.


Nagrada se dodjeljuje za radove koje su crnogorski državljani odbranili u prethodnoj kalendarskoj godini na fakultetima i univerzitetima. Odluku o dodjeli nagrade donosi Komisija koju imenuje guverner Centralne banke. Komisiju čine eminentni profesori ekonomskih nauka.


Godišnju nagradu Centralne banke čine plaketa i novčani dio, koji za svaku godinu utvrđuje guvernerka Centralne banke.


Očekujemo veći broj mladih ekonomista koji će birati teme iz centralnog bankarstva, monetarne politike i teorije, bankarstva, supervizije i drugih povezanih tema.


PRIJAVA ZA KONKURS ZA DODJELU GODIŠNJE NAGRADE