Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku godinu 2024/2025.


Na osnovu člana 45 stav 2 tačka 12 i člana 65 stav 2 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list CG”, br. 40/10, 6/13, 70/17 i 125/23), Centralna banka Crne Gore, u skladu sa svojim poslovnim potrebama, sa zadovoljstvom objavljuje 


KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA

za studijsku godinu 2024/2025.


Ovaj prestižni program nudi ukupno najviše deset stipendija u visini od 550,00 eura mjesečno (neto), najtalentovanijim studentima završnih godina osnovnih i master studija na univerzitetima u Crnoj Gori. Stipendije su namijenjene studentima fakulteta iz oblasti ekonomije, prava, računarstva, matematike i informacionih tehnologija, koji svojim znanjem i vještinama mogu doprinijeti radu i razvoju naše institucije.


Svi izrazi koji se u ovom tekstu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu. 


Pravo učešća na Konkursu imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove: 

 1. državljani su Crne Gore; 
 2. redovni su studenti na nekom od univerziteta u Crnoj Gori, na završnoj godini osnovnih ili master studija u godini ostvarivanja stipendije; 
 3. studenti su fakulteta iz oblasti ekonomije, prava, računarstva, matematike i informacionih tehnologija; 
 4. nemaju prethodno radno iskustvo u stepenu kvalifikacije visokog obrazovanja;
 5. mlađi su od 30 godina i nemaju srodnike zaposlene u Centralnoj banci Crne Gore, zaključno sa trećim stepenom krvnog srodstva, odnosno drugim stepenom tazbinskog srodstva.  


Na Konkurs se mogu javiti i studenti koji primaju stipendije drugog davaoca stipendija, pod uslovom da se, ukoliko budu izabrani, a na zahtjev Centralne banke Crne Gore, odreknu te stipendije, a naročito ako imaju obavezu zapošljavanja kod drugog poslodavca. 


Prijave studenata koji imaju upisano mirovanje studentskih obaveza neće se razmatrati.Način prijavljivanja 


Prijavljivanje na Konkurs se vrši popunjavanjem onlajn upitnika, koji se nalazi na internet stranici Centralne banke Crne Gore, pod nazivom “PriZnanje za znanje - šansa za najbolje“, konkurs za dodjelu stipendija Centralne banke Crne Gore za studijsku 2024/2025 najkasnije do 20. 7. 2024. godine. 


Prijave koje budu dostavljene nakon ovog roka neće se uzimati u razmatranje.Postupak selekcije 


Izbor stipendista vrši Komisija koju formira guvernerka Centralne banke Crne Gore.


Nakon isteka roka za prijavu kandidata Komisija će obraditi sve pristigle prijave. 


Kandidati koji na osnovu onlajn prijava, a prema definisanim kriterijumima za dodjelu stipendija, uđu u uži krug selekcije, biće u obavezi da dostave sljedeću dokumentaciju:

 1. ovjerenu kopiju lične karte; 
 2. dokaz o redovnom studiranju i ostvarenom prosjeku ocjena tokom studija; 
 3. dokaz o položenim ispitima iz prethodnih studijskih godina; 
 4. dokaz o crnogorskom državljanstvu; 
 5. dokaz o osvojenim nagradama na državnim i/ili međunarodnim takmičenjima; 
 6. izjavu da nemaju zaposlenih srodnika u Centralnoj banci Crne Gore u navedenim stepenima srodstva.


Potrebna dokumentacija se dostavlja na Arhivu Centralne banke radnim danima od 8:00 do 16:00h ili putem pošte na adresu:

Centralna banka Crne Gore

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6

81000 Podgorica


u roku od dva radna dana od datuma pozivanja kandidata i slanja zahtjeva kandidatu putem imejl adrese.


Za dokumentaciju koja će biti poslata poštom, mjerodavan rok za slanje će biti datum predaje pošiljke u pošti. 


Broj dodijeljenih stipendija, kao i stipendirane studijske oblasti, biće utvrđeni nakon završetka čitavog procesa selekcije u skladu sa potrebama poslovanja Centralne banke Crne Gore. 


Odluka o dodjeli stipendija Centralne banke Crne Gore “PriZnanje za znanje – šansa za najbolje” biće objavljena na internet stranici Centralne banke Crne Gore.


Svi učesnici biće obaviješteni pisanim putem o rezultatu Konkursa u roku od 60 dana od dana zaključenja Konkursa. Kriterijumi za dodjelu stipendija: 

 1. pohađanje studijskog programa koji odgovara poslovnim potrebama i prioritetima Centralne banke Crne Gore; 
 2. prosjek ocjena tokom studiranja; 
 3. položeni svi ispiti iz prethodnih studijskih godina; 
 4. rezultati ostvareni tokom procesa selekcije;
 5. osvojene nagrade na državnim i/ili međunarodnim takmičenjima; 
 6. društvena angažovanost kroz rad u studentskim organizacijama ili drugim organizacijama koje njeguju različitost i inkluziju, a bave se aktivnostima od opšteg dobra;
 7. aktivno znanje engleskog jezika. 


Obaveze odabranih stipendista su:

 1. dostavljanje potvrde fakulteta o redovnom upisu u svaki sljedeći semestar;
 2. završetak studija na upisanom studijskom programu najkasnije šest mjeseci nakon roka završetka posljednjeg upisanog semestra, odnosno posljednje upisane studijske godine;
 3. Ukoliko, Centralna banka Crne Gore u skladu sa potrebama poslovanja ima otvorene radne pozicije koje odgovaraju obrazovnim profilima stipendista, stipendisti su u obavezi da nakon završetka studija zasnuju radni odnos u Centralnoj banci Crne Gore u svojstvu pripravnika. Nakon toga, ukoliko i dalje postoji poslovna potreba, stipendista je obavezan da nastavi radni angažman u Centralnoj banci najmanje godinu dana;
 4. ukoliko stipendista bez opravdanog razloga odbije radni angažman u Centralnoj banci Crne Gore ili ne ostane u radnom odnosu najmanje godinu dana nakon pripravničkog staža, u obavezi je da vrati iznos primljen na ime isplaćenih stipendija.


Obaveze Centralne banke Crne Gore su:

 1. isplata mjesečne stipendije u iznosu od 550,00 eura (neto), jednom mjesečno, najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, počevši od 1. oktobra 2024. godine do 30. septembra 2025. godine, tj. tokom čitavog perioda na koji je potpisan Ugovor o stipendiranju između Centralne banke Crne Gore i stipendiste;
 2. omogućavanje obavljanja studentske stručne prakse u Centralnoj banci Crne Gore u skladu sa mogućnostima i potrebama poslovanja Centralne banke Crne Gore;
 3. omogućavanje obavljanja pripravničkog staža u Centralnoj banci Crne Gore u skladu sa mogućnostima i potrebama poslovanja Centralne banke Crne Gore;
 4. omogućavanje najboljim stipendistima da u perspektivi budu dio Talent programa Centralne banke Crne Gore u skladu sa mogućnostima i potrebama poslovanja Centralne banke Crne Gore. 


Onlajn upitnik za prijavu na Konkurs se nalazi na internet stranici Centralne banke Crne Gore.


Konkurs je otvoren do 20. jula 2024. godine (uključujući i 20. jul 2024. godine).


Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa Konkursom i programom stipendiranja zainteresovani kandidati mogu dobiti slanjem upita na imejl: 


stipendije@cbcg.me ili pozivom na brojeve telefona +382 20 665 338 i + 382 20 403 284.


Centralna banka njeguje inkluzivno radno okruženje u kome se prema svima odnosimo s poštovanjem i gdje svi imaju jednake mogućnosti bez obzira na invaliditet, etničku pripadnost, pol, rodni identitet, rasu, vjerska uvjerenja, seksualnu orijentaciju ili druge karakteristike. Ohrabrujemo sve kandidate koji zadovoljavaju uslove da se prijave za stipendiju Centralne banke Crne Gore PriZnanje za znanje – šansa za najbolje!