Sastanak guvernera CBCG i rukovodstva Addiko banke


08/07/2021

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa glavnim izvršnim direktorom Addiko Bank AD Beč, Herbertom Juranekom, predsjednikom Odbora direktora Addiko Bank AD Podgorica, Mirkom Španovićem i glavnim izvršnim direktorom ove banke, Kristofom Šoenom.

Na današnjem sastanku razgovarano je o stanju i trendovima na bankarskom tržištu Crne Gore u svijetlu aktuelne situacije, sa posebnim osvrtom na poslovanje Addiko banke. Istaknuto je da ova banka, kroz efikasno i uspješno poslovanje, daje značajan doprinos održavanju stabilnog i zdravog bankarskog sistema u Crnoj Gori. Takođe, Addiko banka je, saglasili su se sagovornici, pokazala visok stepen društvene odgovornosti u periodu krize izazvane epidemijom koronavirusa.

“Centralna banka je, u tijesnoj saradnji sa svim poslovnim bankama u Crnoj Gori, kreirala devet paketa mjera čija je implementacija ublažila negativne posljedice krize po privredu i stanovništvo”, istakao je guverner Žugić. Predstavnici Addiko banke pohvalili su koordinaciju Centralne banke u ovom segmentu i zahvalili se na otvorenom i partnerskom odnosu regulatora.

Gdin Juranek je istakao da Addiko grupacija ulaže napore sa ciljem obezbjeđivanja bolje usluge za svoje klijente, na globalnom i tržištu Crne Gore, te da su njihove aktivnosti usmjerene na dalje snaženje tržišne pozicije i dodatno povećanje efikasnosti poslovanja.


Na sastanku je dogovoren nastavak koordinacije i komunikacije na planu budućih aktivnosti.