Indikatori finansijske stabilnosti


Centralna banka Crne Gore je proizvođač statistike za indikatore finanasijke stabilnosti, u skladu sa metodologijom MMF-a za izradu te statistike.


Indikatori finansijske stabilnosti se odnose primarno na banke, a predstavljaju relativne pokazatelje, tj. odnose između različitih veličina karakterističnih za bankarski sektor. To su indikatori solventnosti, likvidnosti, profitabilnosti, kvaliteta kredita, sektorske i geografske strukture kredita, deviznog rizika, kao i nekih drugih segmenata poslovanja banaka, odnosno njihovog upravljanja finansijskim rizicima. Podaci koji se koriste za izradu indikatora su računovodstvene i supervizorske prirode, a izvori podataka su podaci koje banke dostavljaju CBCG kroz redovno izvještavanje. Pored toga, jedan mali segment indikatora finansijske stabilnosti se odnosi na tržište nekretnina.


Podaci se objavljuju kvartalno.


Ažurirano: 15. 05. 2024. g.