Nadležnost Centralne banke za statistiku


U skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (član 10, „Sl. list Crne Gore“, br. 18/12, 47/19), Centralna banka Crne Gore je proizvođač zvanične statistike u oblastima monetarne, finansijske, statistike bilansa plaćanja, statistike plaćanja sa inostranstvom, statistike privatnog spoljnjeg duga, kao i statistike koja je od značaja za ostvarivanje njenih funkcija, uz precizno razgraničenje od statističkih aktivnosti drugih proizvođača zvanične statistike.


U skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“, br. 40/10, 46/10, 6/13 i 70/17), Centralna banka prikuplja i statistički obrađuje i objavljuje podatke i informacije koje su od značaja za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje njenih funkcija, koje su u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore i Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike.


Statistika Centralne banke Crne Gore obuhvata statistiku za koju je zvanični proizvođač Centralna banka:kao i statistiku koju proizvode druge relevantne institucije Crne Gore: