Platni promet


Siguran i efikasan platni promet neophodan je za dobro funkcionisanje finansijskog sistema.


Za efikasan platni promet u Crnoj Gori, shodno Zakonu o Centralnoj banci Crne Gore, odgovorna je Centralna banka Crne Gore. U skladu sa zakonom, CBCG je ovlašćena da uređuje, kontroliše i unapređuje funkcionisanje platnog prometa u Crnoj Gori.


Kako je siguran, efikasan i efektivan platni promet važan segment finansijske stabilnosti, CBCG je posvećena njegovom stalnom unaprjeđivanju, i to kroz implementaciju međunarodnih standarda, principa i najboljih praksi funkcionisanja savremenih platnih sistema i platnog prometa uopšte.


Zakonom o platnom prometu uređuje se platni promet, i to platne usluge, transparentnost uslova i obaveze informisanja pri pružanju platnih usluga, prava i obaveze pružalaca i korisnika platnih usluga, rad i kontrolu nad platnim institucijama, institucijama za elektronski novac i platnim sistemima, kao i prekogranične platne transakcije.