Očuvanje kulturne i istorijske baštine


CBCG poklanja veliku pažnju očuvanju kulturne i istorijske baštine. Ovaj segment rada CBCG pokriven je kroz Muzej novca.


Muzej novca, u sastavu Centralne banke Crne Gore, specijalizovan je za sakupljanje i prezentaciju novca i drugog numizmatičkog materijala sa teritorije današnje Crne Gore. Jedini je muzej ovog tipa u Crnoj Gori, što ga čini i jedinim institucionalnim čuvarom numizmatičkog nasljeđa Crne Gore. Izloženi novac nema samo numizmatičku i materijalnu vrijednost, već svaka izložena kovanica i novčanica sa sobom donosi i nešto više -  priču o jednoj epohi, o stepenu razvoja društva, uzorima, načinu života. Upravo je i cilj CBCG da, kroz Muzej novca, javnost, i na ovaj način, upozna crnogorsku istoriju i tradiciju.


S ciljem širenja znanja iz oblasti istorije i numizmatike, ali i opšte kulture, CBCG je kroz Muzej novca proširila svoje društveno-odgovorno poslovanje i na druge segmente, prije svega na afirmaciju mladih likovnih stvaralaca, i to kroz redovan nagradni konkurs za najbolje likovne radove na temu novca koji se tradicionalno izlažu za „Noć muzeja“, međunarodnu manifestaciju u kojoj Muzej novca CBCG redovno učestvuje.


Ulaz u Muzej novca je za sve posjetioce besplatan.