Sastanak sa upravom CKB-a


17/09/2021

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa rukovodstvom Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica, članicom OTP Grupe (CKB) - Miklošem Nemetom, predsjednikom Odbora direktora, Tamašem Kamarašijem, članom Odbora direktora i Palom Kovačem, glavnim izvršnim direktorom. 

Sagovornici su se osvrnuli na sprovođenje procesa procjene kvaliteta aktive (AQR), kao i na okončani proces pripajanja Podgoričke banke Crnogorskoj komercijalnoj banci. Izraženo je obostrano zadovoljstvo rezultatima AQR-a i istaknuto da je proces pripajanja pomenute dvije banke, koji je bio jedan od najkompleksnijih projekata na crnogorskom finansijskom tržištu, obavljen veoma uspješno. 


Guverner Žugić je istakao da CKB zauzima lidersku poziciju po učešću ukupnih kredita, bruto aktive, ukupnih depozita i kapitala, te da su parametri njenog poslovanja pozitivni i stabilni, što daje doprinos osnaživanju cjelokupnog bankarskog sektora u Crnoj Gori. „Očekujem od CKB-a, kao i od svih ostalih, da u narednom periodu svoje politike fokusiraju na još jaču podršku razvojnim projektima, kako bi dali zamajac započetom ekonomskom oporavku“, poručio je guverner Žugić.


G. Nemet je istakao da CKB ima snažnu podršku matične OTP grupe za nastavak uspješnog poslovanja, čiji se model bazira na prepoznavanju potreba klijenata i brzom odgovoru na iste. 


Frekventna i otvorena komunikacija CKB-a i CBCG je dobar primjer efikasne saradnje poslovne banke i regulatora, kao i potpune transparentnosti poslovanja, zaključeno je na današnjem sastanku.