Smjernice za selekciju portfolija


U cilju adekvatne pripreme za sprovodjenje procesa Asset Quality Review (AQR) Centralna banka je, uz pomoć  AQR Konsultanta CBCG E&Y Srbija,  kreirala  Smjernice za selekciju portfolija i dana 21. Avgusta  2020. godine bankama dostavila na popunjavanje obrasce za selekciju portfolija. Smjernice propisuju organizaciju, podatke i metodologiju za sprovođenje selekcije portfolija, koja je polazna osnova cjelokupnog AQR procesa. Smjernice i metodologija Selekcije portfolija je u velikoj mjeri usklađena sa ECB metodologijom, uzimajući  u obzir specifičnosti bankarskog sistema  u Crnoj Gori.


Primjenjujući specifične kriterijume iz Smjernica na podatke dostavljene od strane banaka, te njihovom naknadnom provjerom od strane CBCG, izabrana portfolija će obuhvatati najveći dio materijalno značajne aktive banke, doprinoseći time efikasnosti cjelokupnog AQR procesa.