Registar institucija za elektronski novac i njihovih agenata


Registar institucija za elektronski novac je baza podataka o: 


  • institucijama za elektronski novac koje su od CBCG dobile odobrenje za izdavanje elektronskog novca; 
  • ograncima preko kojih institucije za elektronski novac izdaju elektronski novac i/ili pružaju platne usluge, i 
  • agentima kojima institucije za elektronski novac povjere pružanje platnih usluga.

U Registru trenutno nema upisane institucije za elektronski novac.