Bafer za očuvanje kapitala


Bafer za očuvanje kapitala ima za cilj ojačavanje kapitalne pozicije kreditnih institucija iznad nivoa regulatornog kapitala propisanog u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama („Sl. list Crne Gore“ br. 72/19, 82/20, 8/21).


Bafer za očuvanje kapitala se izdvaja u vidu redovnog osnovnog kapitala, u iznosu od 2,5% ukupnog iznosa izloženosti riziku, što je ustanovljeno samim Zakonom o kreditnim institucijama (član 138).


Važno je istaći i da je prelaznim i završnim odredbama Zakona o kreditnim institucijama (član 386) uvedeno postepeno dostizanje stope od 2,5%, na način da će u 2022, 2023. i 2024. godini bafer za očuvanje kapitala iznositi 0,625%, 1,25% i 1,875% ukupnog iznosa izloženosti riziku, respektivno, a 2,5% će dostići počev od 2025. godine.