Izložba „Akcije crnogorskih banaka, novčanih zavoda i privrednih društava (1863-1946)“


Izložba pod nazivom „Akcije crnogorskih banaka, novčanih zavoda i privrednih društava“ realizovana je u saradnji Državnog arhiva i Centralne banke Crne Gore.


Potreba da se široj javnosti predstavi djelovanje, način organizacije, zakonodavni okvir, poslovanje i doprinos privrednom životu akcionarskih društava, a prije svega banaka, obostrano je prepoznata, te je kao rezultat te saradnje nastala i ova izložba. Razumljivo je da ova forma naučno-popularnog predstavljanja ne može pružiti cjelovit presjek djelovanja banaka, štedionica i privrednih društava. Ipak, ona savremenom gledaocu pruža obilje dokumentarnog materijala. Prije svega, tu su zastupljene akcije koje su emitovale banke, štedionice i privredna društva i one predstavljaju ilustrativna dokumentarna svjedočanstva koja su široj javnosti praktično nepoznata, jer interesovanje za njih nije postojalo van kruga posvećenih skripofila. U tom kontekstu ova izložba predstavlja prvu javnu prezentaciju navedenog dokumentarnog materijala.


Pored akcija, na izložbi su zastupljena i dokumenta o poslovanju banaka i štedionica u periodu od njihovog osnivanja do prestanka sa radom. lako okosnicu izložbe čine akcije i dokumenta o poslovanju banaka i štedionica, zastupljen je i materijal o radu nekoliko privrednih (akcionarskih) društava. Ovo je urađeno jer su banke bile značajan dioničar u akcionarskom kapitalu tin društava.


Odabrani materijal uglavnom se nalazi u fondovima Državnog arhiva na Cetinju, dok se dio značajnih primjeraka akcija (Narodne banke Kraljevine Crne Gore) nalazi u posjedu kolekcionara Jova Vuksanovića koji nam ih je stavio na raspolaganje za potrebe organizovanja izložbe, na čemu mu najtoplije zahvaljujemo i ovom prilikom.