Dogovoren nastavak saradnje CBCG i CEF-a


10/04/2024

Guvernerka Centralne banke Crne Gore dr Irena Radović sa saradnicima sastala se sa direktoricom Centra za izvrsnost u finansijama (CEF) Janom Repanšek.

Sastanak je bio prilika za razgovor o rezultatima saradnje CBCG i CEF-a i planovima za naredni period. U kontekstu dosadašnje uspješne saradnje dviju institucija, guvernerka je ocijenila da zaposleni CBCG, kroz pohađanje specijalizovanih obuka koje CEF nudi, proširuju svoja znanja i sa kolegama iz regiona razmjenjuju iskustva o međunarodnim standardima i najboljoj praksi u centralnom bankarstvu.


U susret predsjedavanju Crne Gore Upravnim odborom CEF-a, koje će trajati od juna 2024. do juna 2025. godine, razmatrane su mogućnosti da CEF pruži značajniji doprinos konsolidaciji ciljeva centralnih banaka zemalja članica ove organizacije, a koji se prvenstveno odnose na jačanje institucija, usaglašavanje regulative sa pravnom tekovinom EU u kontekstu pregovaračkog procesa i uvođenje zelene i digitalne komponente u politike centralnih banaka.


Na sastanku je bilo riječi i o projektu WeLead: EU šema za mlade stručnjake na Zapadnom Balkanu, kojeg CEF realizuje u saradnji sa EU, a u kome učestvuju i zaposleni CBCG. Cilj ovog projekta, koji je namijenjen mladim javnim službenicima i donosiocima odluka iz regiona, jeste unapređenje znanja i iskustava u procesu pridruživanja EU, što će osnažiti regionalnu saradnju i osigurati brži napredak Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji. Na sastanku su razmatrane i mogućnosti za snaženje saradnje u vezi sa implementacijom programa za privlačenje i zadržavanje talenata.


CEF je međunarodna institucija sa sjedištem u Ljubljani koja djeluje kao regionalni centar za razmjenu znanja i promoviše izgradnju kapaciteta javnih službenika i institucija u Jugoistočnoj Evropi. CEF je 2001. godine osnovala Vlada Slovenije.