Realni sektor


Statističke podatke iz oblasti realnog sektora Centralna banka prikuplja od nadležnih institucija: Uprava za statistiku Crne Gore, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Ministarstva finansija Crne Gore.


Najvažniji agregat iz realnog sektora koji se prati je bruto domaći proizvod (BDP), koji predstavlja mjeru privredne aktivnosti ekonomije. Podatke o BDP-u Centralna banka preuzima od Uprave za statistiku Crne Gore i Ministarstva finansija, kvartalno i godišnje.


Centralna banka Crne Gore mjesečno preuzima i prati podatke o industrijskoj proizvodnji, šumarstvu, trgovini, potrošačkim cijenama, cijenama proizvođača, zaradama, broju zaposlenih, nezaposlenih, kao i podatke o broju turista i noćenja, dok kvartalno preuzima i prati podatke o šumarstvu, podatke o građevinarstvu i saobraćaju. Sve ove podatke, osim podataka o broju nezaposlenih lica, Centralna banka preuzima od Uprave za statistiku Crne Gore, a podatke o broju nezaposlenih od Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.


Ažurirano: 11. 07. 2024. g.