Tehnička saradnja


Centralna banka Crne Gore kontinuirano uspostavlja i unapređuje saradnju sa drugim centralnim bankama i međunarodnim finansijskim institucijama, kroz razmjenu znanja, iskustava i najboljih praksi.


U svjetlu evropskih integracija, CBCG razvija i unapređuje tehničku saradnju sa Evropskim sistemom centralnih banaka i Evropskom centralnom bankom, u cilju jačanja svojih institucionalnih i administrativnih kapaciteta, a posebno u okviru realizacije aktivnosti koje su usmjerene ka usklađivanju sa standardima i najboljim praksama evropskog centralnog bankarstva.


U okviru bilateralne tehničke saradnje koju CBCG ostvaruje sa velikim brojem centralnih banaka, od posebnog značaja je kontinuirana podrška koju pružaju partnerske centralne banke sa kojima CBCG ima potpisane sporazume o saradnji. U proteklom periodu sporazumi o saradnji su potpisani sa Saveznom bankom Njemačke, Hrvatskom narodnom bankom, Narodnom bankom Srbije, Centralnom bankom Bosne i Hercegovine, Narodnom bankom Republike Sjeverne Makedonije, kao i sa Centralnom bankom Republike Turske.


Takođe, od samog osnivanja CBCG, Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka pružaju redovne programe tehničke podrške, koji značajno doprinose daljoj izgradnji institucionalnih kapaciteta.