Sanacija kreditnih institucija


Do sanacije kreditne institucije može doći kada CBCG utvrdi da kreditna institucija koja ima poteškoće u poslovanju ne može proći kroz redovni stečajni postupak a da ne nanese štetu javnom interesu i izazove finansijsku nestabilnost. Kako bi se na uredan način upravljalo stabilnošću finansijskog sistema, CBCG može da koristi instumente za sanaciju koji će:


  • osigurati kontinuitet ključnih funkcija kreditne institucije,
  • održati finansijsku stabilnost,
  • vratiti vitalnost djelova ili cijele kreditne institucije.


Usvajanjem Zakona o sanaciji kreditnih institucija, usvojen je niz mjera i instrumenata za usklađivanje i poboljšanje mogućnosti djelovanja CBCG u pogledu potencijalnih problema u poslovanju pojedinih kreditnih institucija, kao i upravljanja u toku bankarskih kriza.