Komitet za upravljanje operativnim rizikom, bezbjednošću informacija i kontinuitetom poslovanja


Komitet za upravljanje operativnim rizikom, bezbjednošću informacija i kontinuitetom poslovanja je stalno stručno radno tijelo guvernera Centralne banke Crne Gore.


Predsjednik Komiteta je izvršni direktor, a stalni članovi su rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica. 


Zadaci Komiteta su sljedeći:


  • Nadgledanje procesa upravljanja operativnim rizikom, bezbjednošću informacija i kontinuitetom poslovanja;
  • Razmatranje predloga strategija politika i metodologija iz domena upravljanja operativnim rizikom bezbjednošću informacija i kontinuitetom poslovanja;
  • Razmatranje periodičnih izvještaja koji izlaze iz sistema za upravljanje operativnim rizikom, bezbjednošću informacija i kontinuitetom poslovanja (uključujući izvještaje o incidentima) i, po potrebi, drugih izvještaja i dokumenata;
  • Periodično razmatranje i preispitivanje elemenata okvira za upravljanje operativnim rizikom, bezbjednošću informacija i kontinuitetom poslovanja;
  • Razmatranje rezultata sprovedenih procjena (procjena rizika, procjena kritičnosti poslovnih funkcija, analiza uticaja na poslovanje, lista kritičnih funkcija i sl);
  • Razmatranje ostalih pitanja od značaja za upravljanje operativnim rizikom, bezbjednošću informacija i kontinuitetom poslovanja.