Zaštita prava klijenata kreditnih institucija i korisnika finansijskih usluga


Zaštita prava klijenata kreditnih institucija (banaka) i korisnika finansijskih usluga (mikrokreditnih finansijskih institucija i davaoca finansijskog lizinga) predstavlja jednu od ključnih funkcija Centralne banke.


Centralna banka razmatra osnovanost, i u skladu sa ovlašćenjima postupa po svim dostavljenih prigovora klijenata kreditnih institucija i korisnika finansijskih usluga.


U okviru redovnih aktivnosti usmjerenih na zaštitu prava potrošača Centralna banka ocjenjuje usklađenost poslovanja kreditora kojima je izdala dozvolu za rad sa propisima kojima se uređuje potrošačko kreditiranje, kroz postupke posrednih i neposrednih kontrola.


U cilju daljeg unapređenja prava klijenata kreditnih institucija i korisnika finansijskih usluga, CBCG kontinuirano usklađuje regulatorni okvir iz oblasti potrošačkog kreditiranja sa relevantnim propisima Evropske unije.


Dodatno, CBCG promoviše finansijsku edukaciju, odnosno jačanje finansijske pismenosti, koja je preduslov za odgovorno upravljanje novcem. 


Realizacijom prethodno navedenih aktivnosti, Centralna banka doprinosi stabilnosti i efikasnosti finansijskog sistema.