Politika za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija


Politika za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija Centralne banke Crne Gore definiše smjernice osnovnih aktivnosti Centralne banke koje proizilaze iz obaveza definisanih Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore. 


Politika Centralne banke Crne Gore donosi se krajem tekuće za narednu godinu i sadrži ciljeve poslovanja i mjere za njihovu realizaciju.