Guvernerka Radović učestvovala na regionalnom sastanku guvernera


15/03/2024

Guvernerka Centralne banke Crne Gore dr Irena Radović učestvovala je na Regionalnom sastanku guvernera centralnih banaka koji je održan u Splitu.


Na sastanku najviših predstavnika centralnih banaka regiona bilo je riječi o uticaju trenutnog inflatornog i šireg ekonomskog okruženja na kreiranje monetarnih politika. Guverneri su zaključili da centralne banke treba da nastave pomno da prate uticaj daljih kretanja inflacije i kamatnih stopa na finansijski sektor. „Preduzimanje mjera na daljem snaženju otpornosti banaka i kontinuirano praćenje potencijalnih rizika, uz zagovaranje adekvatne politike edukacije i zaštite potrošača, treba da budu naši ključni prioriteti“, poručili su učesnici sastanka.


U okviru ovog događaja, guverneri su učestvovali i na okrugom stolu na Ekonomskom fakultetu u Splitu na temu „Banke i potrošači u uslovima visoke, ali opadajuće inflacije i rastućih kamatnih stopa“. Uoči diskusije guvernera na ovu temu, prisutnima se obratio Alfred Kamer, direktor Sektora za Evropu u Međunarodnom monetarnom fondu. 


Guvernerka Radović je u svom izlaganju istakla da inflacija u Crnoj Gori bilježi pad, te da se očekuje nastavak ovakvog trenda i tokom godine. „Osim eksternih faktora, uzroci visoke inflacije u Crnoj Gori u prethodnom periodu bili su snažan rast agregatne tražnje stanovništva, kao rezultat povećanih zarada i priliva velikog broja nerezidenata“, istakla je guvernerka. 


Visoke kamatne stope, koje su posljedica pooštravanja monetarne politike Evropske centralne banke, bila je jedna od tema okruglog stola, posebno u kontekstu ostvarivanja rekordne profitabilnosti banaka u regionu i Evropskoj uniji. 


Guvernerka Radović je upoznala kolege sa visokim stepenom odgovornosti poslovnih banaka u Crnoj Gori koju su pokazale prihvatanjem inicijative CBCG vezano za snižavanje kamatnih stopa. „Prihvatanjem ove inicijative, banke su iskazale visok stepen društvene odgovornosti i poslale snažnu poruku da su posvećene stvaranju preduslova za unapređenje životnog standarda građana“, saopštila je guvernerka Radović i istakla da će CBCG i dalje biti fokusirana na kreiranje i sprovođenje adekvatne politike zaštite potrošača i unapređenje njihovih finansijskih znanja. 


Nakon pojedinačnih izlaganja, guverneri su odgovarali na brojna pitanja studenata i privrednika koji su prisustvovali skupu.