Obavještenje


22/04/2024

Centralna banka Crne Gore je 11. 04. 2024. godine objavila javni poziv za izbor najpovoljnije ponude za vršenje usluge revizije godišnjeg finansijskog izvještaja Centralne banke Crne Gore od strane nezavisnog spoljnjog revizora koji ima međunarodno iskustvo u reviziji centralnih banaka. 


Javni poziv je otvoren do 13. 05. 2024. godine. Javna nabavka se obavlja putem zaključivanja Okvirnog sporazuma na period od tri godine i to 2024-2026. godine. 


Pregled postupka i kompletna tenderska dokumentacija su dostupni na linku.


Ovim putem pozivamo zaintersovane strane koje ispunjavaju javnim pozivom propisane uslove da se prijave za učešće u postupku.