Održan sastanak sa predstavnicima EBRD-a


28/03/2024

Guvernerka Centralne banke Crne Gore dr Irena Radović sa saradnicima sastala se danas sa timom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koga je predvodio Francis Malige, direktor EBRD-a za finansijske institucije i član savjetodavnog tijela Izvršnog komiteta i predsjednice EBRD-a.


Govoreći o bankama u Crnoj Gori, guvernerka Radović je ocijenila da je bankarski sektor stabilan, visoko likvidan i dobro kapitalizovan. „Rast kapitala banaka na kraju februara 2024. godine za 20% u odnosu na isti period prošle godine, uz ostale pozitivne trendove ključnih bilansnih pozicija, potvrđuje zdravlje i stabilnost bankarskog sektora“, istakla je guvernerka. U cilju nastavka pozitivnih trendova, CBCG fokusira svoje aktivnosti na praćenje primjene bankarske regulative i njeno dalje usaglašavanje sa relevantnim EU direktivama.


Guvernerka Radović je istakla da je za CBCG saradnja sa EBRD-om posebno značajna sa aspekta unapređenja pristupa izvorima finansiranja, naročito za ranjive kategorije. Ovom cilju će značajno doprinijeti predstojeće potpisivanje Memoranduma o saradnji između CBCG i EBRD-a na planu realizacije WE Finance Code projekta. Riječ je o globalnoj inicijativi kroz koju se pružaoci finansijskih usluga, regulatori, razvojne banke i drugi akteri u finansijskom ekosistemu obavezuju da zajedno rade na povećanju finansiranja mikro, malih i srednjih preduzeća kojima upravljaju žene.


Na sastanku je bilo riječi i o potrebi sprovođenja reformi i realizacije investicija na planu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Direktor Malige je naglasio spremnost EBRD-a da podrži Crnu Goru na tom putu u skladu sa strateškim prioritetima ove institucije.


Dogovorena je intenzivnija saradnja na polju daljeg unapređenja regulative za pružaoce finansijskih usluga, kao i na planu jačanja uloge CBCG u procesu zelene tranzicije i implementacije ESG standarda u finansijski sistem. Na sastanku je bilo riječi i o konkretnim inicijativama čijom bi se realizacijom otključale nove mogućnosti za održivo finansiranje i zeleniju, otporniju budućnost.


Sastanku su, ispred EBRD-a, prisustvovali i direktorica za finansijske institucije na Zapadnom Balkanu i Istočnoj Evropi Aleksandra Vukosavljević, šef Sektora za finansijske institucije za Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju i Srbiju Miloš Kosić, šef EBRD Kancelarije u Crnoj Gori Remon Zakaria i bankarka u EBRD Kancelariji u Crnoj Gori Selma Demirović.