Održana 66. sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost


21/11/2023

Održana je 66. sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojom je predsjedavao Radoje Žugić, guverner Centralne banke i predsjedavajući Savjeta. Sjednici su prisustvovali članovi Savjeta – Novica Vuković, ministar finansija, Željko Drinčić, predsjednik Komisije za tržište kapitala i Marko Ivanović, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja. Na poziv guvernera, sjednici je prisustvovao i direktor Fonda za zaštitu depozita Vojin Vlahović.


Na sjednici je razmatrana je Informacija o finansijskoj stabilnosti za treći kvartal 2023. godine. Podaci iz ovog dokumenta ukazuju na rast industrijske proizvodnje u Crnoj Gori tokom prva tri kvartala tekuće godine od 6% u odnosu na uporedni period 2022. godine. Trgovina na malo je u istom periodu ostvarila rast od 15,9%. Podaci o kolektivnom smještaju za prvih devet mjeseci tekuće godine ukazuju na rast u broju dolazaka turista (23,9%) i broju ostvarenih noćenja (18,9%) u odnosu na uporedni period prethodne godine. Godišnja stopa inflacije u septembru ove godine iznosila je 7,9%.


Što se tiče fiskalne sfere, za devet mjeseci tekuće godine ostvaren je budžetski suficit od 2,7% prognoziranog godišnjeg BDP-a zahvaljujući rastu izvornih prihoda od 20,9% i padu budžetskih rashoda od 6,2% u odnosu na plan. Deficit tekućeg računa je i dalje značajno visok, iako je u prvih šest mjeseci 2023. godine bio niži za 2,24% u odnosu na isti period prošle godine.


Trendovi koji karakterišu bankarski sektor, i u trećem kvartalu su i dalje su pozitivni. Ukupna aktiva banaka na kraju trećeg kvartala 2023. godine bila je na istorijskom maksimumu i iznosila je 6,8 milijardi eura. Kapital banaka na kraju trećeg kvartala ove godine iznosio je 808,5 miliona eura, što je rast od 7% na kvartalnom, odnosno 31,8% na godišnjem nivou. Trend pada nekvalitetnih kredita se nastavlja, pa je njihovo učešće u ukupnim kreditima na kraju trećeg kvartala ove godine iznosilo 5%. Depoziti su na kvartalnom nivou porasli 4,8%, a na godišnjem 11,2%.


Prema ocjeni Savjeta, sistemski rizik po finansijsku stabilnost se može okarakterisati kao umjeren, te je potrebno i dalje pažljivo pratiti pokazatelje stabilnosti finansijskog sistema.


Savjet je istakao potrebu što bržeg usvajanja nacionalne fintek strategije, ističući značaj koji ovaj dokument ima po dalji razvoj finansijskog sistema u Crnoj Gori.