SAOPŠTENJE


26/03/2024

Savjet Centralne banke Crne Gore donio je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i iskazivanju efektivne kamatne stope na kredite i depozite, čime su stvoreni preduslovi za objavljivanje informativne liste ponude potrošačkih kredita na sajtu CBCG. Naime, dopunom odluke se uvodi obaveza kreditnih institucija da CBCG dostavljaju podatke o kamatnim stopama za potrošačke kredite, koje će potom CBCG, u cilju sveobuhvatnijeg informisanja javnosti, objavljivati na svojoj internet stranici. Na ovaj način postići će se bolja informisanost potrošača koji će moći da, na jednostavan način i na jednom mjestu, vrše poređenje kamatnih stopa i biraju čije će usluge kreditiranja koristiti. 


U cilju ispunjavanja obaveze CBCG da kvartalno određuje stopu kontracikličnog bafera za teritoriju Crne Gore, koja proističe iz Zakona o kreditnim institucijama, Savjet je donio Odluku o stopi kontracikličnog bafera kapitala za drugi kvartal 2024. godine. Na osnovu rezultata prethodno sprovedene analize relevantnih trendova u bankarskom sektoru i ukupnoj ekonomiji, Odlukom je određeno da stopa kontracikličnog bafera kapitala za drugi kvartal 2024. godine bude 0%. Istovremeno je donijeta i Odluka o povećanju stope kontracikličnog bafera kapitala koja će se, u skladu sa zakonskim rješenjem, primjenjivati od 1. aprila 2025. godine. Na osnovu redovne godišnje procjene, Savjet je donio i rješenja o utvrđivanju ostalih sistemski važnih (OSV) kreditnih institucija i stopa bafera za ove institucije.


Na sjednici Savjeta donijeta je i Odluka o izmjeni Odluke o primanjima u kreditnim institucijama, u cilju njenog daljeg usklađivanja sa relevantnim EU direktivama.