Sastanak Radović – Popa: Evropska unija prepoznaje doprinos CBCG u ispunjavanju obaveza iz pregovaračkog procesa


04/04/2024

„Centralna banka Crne Gore je apsolutno posvećena pregovaračkom procesu i nastaviće da ispunjava sve obaveze iz ovog procesa, kako bi Crna Gora što prije pristupila Evropskoj uniji“, poručila je guvernerka Centralne banke Crne Gore dr Irena Radović na sastanku sa šeficom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Oanom Kristinom Popom.


Na sastanku je bilo riječi o novom Planu rasta za Zapadni Balkan Evropske unije, koji ima za cilj da zemljama ovog regiona omogući da iskoriste prednosti članstva u EU prije njihovog zvaničnog pristupanja. Pridruživanje jedinstvenom području za plaćanje u eurima (SEPA) je jedna od prioritetnih aktivnosti iz Plana rasta, kroz koju će se ubrzati ekonomska integracija regiona, istakla je ambasadorka Popa.


Prezentujući aktivnosti CBCG na planu pripreme aplikacije za pristupanje Crne Gore SEPA, kao i na polju usklađivanja crnogorske regulative sa SEPA zahtjevima, guvernerka je izrazila očekivanje da će Evropska unija prepoznati ostvareni napredak i podržati ovaj proces. „Pristupanje Crne Gore SEPA bi predstavljalo jedan od najjasnijih signala konkretnog približavanja naše zemlje Evropskoj uniji, dok bi građani i privreda osjetili konkretne benefite u vidu jednostavnijih, bržih i jeftinijih transakcija“, kazala je guvernerka Radović.


Informišući ambasadorku Popu o ostalim planovima CBCG, guvernerka je istakla da će buduće aktivnosti biti fokusirane na dalje usaglašavanje nacionalne regulative sa EU direktivama.


Ambasadorka Popa je istakla da Crna Gora treba da iskoristi aktuelni zamah politike proširenja i nastavi sa sprovođenjem reformi u prioritetnim oblastima. Evropska unija, kazala je ambasadorka, prepoznaje intenzivne aktivnosti CBCG usmjerene na očuvanje finansijske stabilnosti i usklađivanje domaćeg regulatornog okvira sa EU direktivama, kao i proaktivnost ove institucije kada je riječ o pripremi aplikacije za SEPA. Ambasadorka EU je saopštila da CBCG može da računa na podršku Evropske unije u sprovođenju reformi iz evropske agende.


Guvernerka je zahvalila ambasadorki Popi na podršci koju Evropska unija pruža Crnoj Gori kroz finansiranje projekta Modernizacija platnih sistema Zapadnog Balkana, kao i kroz brojne druge projekte koji su pomogli CBCG da izgradi i ojača svoje institucionalne, regulatorne i administativne kapacitete.


Na sastanku je bilo riječi i o učešću guvernerke Radović na predstojećem Ekonomskom i finansijskom dijalogu Evropske unije sa zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima koji će biti održan ovog maja u Briselu, povodom godišnjeg dijaloga o ekonomskoj politici.


Za sprovođenje potrebnih reformi iz evropske agende, neophodna je snažna koordinacija i saradnja, kao i puni angažman svih relevatnih institucija u zemlji, konstatovano je na sastanku.