Arhiva


Arhiva pokazatelja prinudne naplate

 

Sprovođenje prinudne naplate u 2024. godini

januar

februar

mart

april

maj

 

 

 

 

 

Sprovođenje prinudne naplate u 2018. godini

januar

februar

mart

april

maj 
jun 
jul 
avgust 
septembar 
oktobar 
novembar 
decembar 

 

 

 

 

 

 

Sprovođenje prinudne naplate u 2012. godini

januar

februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar