Registar platnih institucija i njihovih agenata


Registar platnih institucija je baza podataka o: 


  • platnim institucijama koje su od CBCG dobile odobrenje za pružanje platnih usluga; 
  • registrovanim pružaocima usluge informacija o računu;
  • ograncima platnih institucija preko kojih platne institucije pružaju platne usluge, 
  • agentima kojima platne institucije povjere pružanje platnih usluga,  i
  • pružaocima usluga koje se ne smatraju platnim uslugama.