CBCG objavila konkurs za dodjelu Zelene nagrade


24/05/2023

Centralna banka Crne Gore, sa ciljem afirmacije odgovornog odnosa prema izazovima klimatskih promjena i stimulisanja naučne misli u ovoj oblasti, ustanovila je Zelenu nagradu CBCG za najbolji akademski rad iz oblasti uticaja klimatskih promjena na finansijski sistem i raspisala konkurs za prijavu radova za 2023. godinu.

„Zelenu nagradu CBCG“, koja će biti dodijeljivana povodom Dana ekološke države Crne Gore 20. septembra, čine plaketa i novčani dio u iznosu od 2000 EUR. Rok za prijavu radova je 18. avgust 2023. godine, a pravo na prijavu imaju crnogorski državljani koji su stekli visoko obrazovanje, najmanje nivo VI, odnosno 180 CSPK, na nekom od univerziteta, fakulteta ili visokih škola u Crnoj Gori ili inostranstvu.


Dostavljeni radovi ne smiju biti ranije objavljeni, niti u isto vrijeme poslati na razmatranje ili prihvaćeni za objavljivanje od strane drugih institucija ili časopisa. Takođe, prijavljeni radovi treba da zadovolje kriterijume inovativnosti, teorijskog i empirijskog doprinosa afirmaciji najbolje prakse za djelovanje centralnih banaka i drugih regulatora i supervizora finansijskog sistema, međunarodnih organizacija i institucija, kreditnih institucija i/ili drugih institucija finansijskog sistema, na izazove klimatskih promjena i njihov uticaj na stabilnost finansijskog sistema.


Svjesna da klimatski rizici utiču na finansijske rizike, a finansijski rizici na stabilnost i sigurnost finansijskog sistema, Centralna banka, kao društveno – odgovorna institucija, Zelenom nagradom želi da ukaže na neophodnost da kreditne institucije identifikuju i prate klimatske rizike, njihovu izloženost ovim rizicima i da ih uključe u svoje poslovanje. Pritom, centralne banke, kao regulatori i supervizori finansijskog sistema, u okviru svojih nadležnosti i uz očuvanje nezavisnosti, treba da ukazuju na ove rizike, prate ih i ocjenjuju otpornost na njih.


Aktivnosti Centralne banke Crne Gore u borbi protiv klimatskih promjena definisane su Politikom CBCG u vezi sa izazovima klimatskih promjena, koja će se realizovati kroz Akcioni plan za njeno sprovođenje u periodu 2023-2026. Centralna banka je, takođe, i član Mreže za ozelenjavanje finansijskog sistema (NGFS – Network for Greening the Financial System), koju čine centralne banke razvijenih i zemalja u razvoju, a u njenom radu, u svojstvu posmatrača, učestvuju i ključne finansijske institucije na globalnom nivou – Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka, Banka za međunarodna poravnanja, itd.