Journal of Central Banking Theory and Practice


Časopis Journal of Central Banking Theory and Practice je naučni i stručni časopis koji se publikuje tri puta godišnje u izdanju Centralne banke Crne Gore.


Print edition ISSN 1800-9581
Web edition ISSN 2336-9205

Časopis se publikuje od 2012. g. U pogledu objavljivanja radova i recenzije primjenjuju se najstrožiji međunarodni standardi koji podrazumijevaju dvije „slijepe“ recenzije. 


Ovo je časopis sa otvorenim pristupom, što znači da je sav sadržaj slobodno dostupan bez naknade za korisnika ili njegovu/njenu instituciju. Korisnicima je dozvoljeno da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili  postavljaju link na potpun tekst radova u ovom časopisu, ne tražeći prethodno dozvolu od izdavača ili autora rada. Ovo je u skladu sa BOAI (Budapest Open Access Initiative) definicijom otvorenog pristupa. 


U cilju obezbjeđivanja visokog nivoa etike, časopis Journal of Central Banking Theory and Practice se pridržava osnovnih etičkih zahtjeva za naučne publikacije koje propisuje Komitet za etiku publikovanja (Committee on Publication Ethics - COPE). Od autora i recenzenata se očekuje da poštuju principe i smjernice etičkog ponašanja Komiteta za etiku publikovanja.


Ovaj časopis omogućava otvoren pristup sadržaju u okviru Creative Commons BY 4.0 licence. Autori koji objavljuju u ovom časopisu zadržavaju sva autorska prava i prihvataju uslove iz gore navedene CC BY 4.0 licence.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Pozivaju se svi potencijalni autori da prijave svoje radove u skladu sa objavljenim Uputstvom za autore.