Veb-servis Pretraga pravnih lica i preduzetnika u ISPN i CRTR-u


Putem sistema veb-servisa, Centralna banka Crne Gore omogućava pravnim subjektima da automatizuju pristup ponuđenim podacima i da ih koriste u svojim informacionim sistemima na način koji najviše odgovara njihovim potrebama.


Servisi koje pružamo:

  • Servis za pristup ukupnom broju dužnika u IS Prinudne naplate na prethodni dan.
  • Servis za pristup spisku dužnika u stranicama od po 100 dužnika.
  • Servis za pristup podacima o pravnom licu ili preduzetniku.
  • Servis za pristup podacima o računima pravnog lica ili preduzetnika, iz CRTR-a.
  • Servis za pristup podacima o vlasniku računa pravnog lica ili preduzetnika, iz CRTR-a.


Pravo pristupa i korišćenja usluga sistema imaju pravna lica i preduzetnici koji su uspješno izvršili proces registrovanja na ePortalu CBCG i izvršili uplatu po osnovu: Preuzimanje podataka iz Prinudne naplate putem veb-servisa.

Korisničko uputstvo


Tehničko uputstvo


Servis je dostupan na adresi: https://eportal.cbcg.me.