Registri


Centralna banka Crne Gore, u skladu sa Zakonom o platnom prometu, vodi registar platnih sistema, registar platnih institucija i registar institucija za elektronski novac.