Indikatori finansijske stabilnosti


Centralna banka Crne Gore je proizvođač statistike za indikatore finanasijke stabilnosti, u skladu sa metodologijom MMF-a za izradu te statistike.


Indikatori finansijske stabilnosti se odnose primarno na banke, a predstavljaju relativne pokazatelje, tj. odnose između različitih veličina karakterističnih za bankarski sektor. To su indikatori solventnosti, likvidnosti, profitabilnosti, kvaliteta kredita, sektorske i geografske strukture kredita, deviznog rizika, kao i nekih drugih segmenata poslovanja banaka, odnosno njihovog upravljanja finansijskim rizicima. Podaci koji se koriste za izradu indikatora su računovodstvene i supervizorske prirode, a izvori podataka su podaci koje banke dostavljaju CBCG kroz redovno izvještavanje. Pored toga, jedan mali segment indikatora finansijske stabilnosti se odnosi na tržište nekretnina.


Podaci se objavljuju kvartalno.


Ažurirano: 02. 03. 2022. g.


Objava indikatora finansijske stabilnosti za prvi kvartal 2022. godine, koja je po Kalendaru objavljivanja statistike bila predviđena za 13. maj, odlaže se zbog nedostatka podataka neophodnih za proizvodnju značajnog broja indikatora finansijske stabilnosti. Objava će biti sprovedena nakon što pomenuti podaci postanu dostupni.