Platni promet


Centralna banka Crne Gore objavljuje podatke o obimu i vrijednosti realizovanog platnog prometa u Platnom sistemu Centralne banke Crne Gore (RTGS sistemu i DNS sistemu).


NAPOMENA: Do 31. 12. 2017. godine, prikupljanje podataka o internom (unutarbankarskom) platnom prometu vršilo se u skladu sa Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore („Sl. list Crne Gore“, br. 64/12).


Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore o platnom prometu („Sl. list Crne Gore“, br. 82/17), podaci o platnom prometu prikupljaće se na kvartalnom nivou.


Pokazatelji realizovanog platnog prometa u RTGS sistemu i DNS sistemu  -  Ažurirano 22. 07. 2021. g.


Pokazatelji nacionalnog platnog prometa do 31. 12. 2017 - Arhiva