Elektronski servisi


O elektronskim servisima CBCG


U skladu sa savremenim tokovima razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija, Centralna banka Crne Gore je putem internet portala eCBCG, omogućila svim klijentima Centralne banke online učešće na aukciji državnih zapisa kao i pristup podacima iz Sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa.


Centralna banka Crne Gore je uspostavila i infrastrukturu javnih ključeva, kao davalac nekvalifikovane elektronske usluge povjerenja, za izradu certifikata za upotrebu u okviru zatvorenog okruženja Platnog sistema Centralne banke Crne Gore.


Razvojem elektronskih servisa Centralna banka podstiče razvoj informacionog društva u Crnoj Gori i svojim klijentima omogućava uslove za savremeno i efikasno poslovanje i prednosti globalizacije svjetskog tržišta.


Prednosti poslovanja putem elektronskih servisa


  • Jednostavan pristup podacima
  • Brzina, kvalitet i sigurnost poslovanja
  • Dostupnost sa bilo kojeg mjesta u svijetu
  • Smanjenje troškova


Uslovi i način korišćenja


Preduslov za korišćenje elektronskih servisa Centralne banke Crne Gore jeste posjedovanje kvalifikovanih digitalnih sertifikata i registracija na portal eCBCG. Na ovaj način, u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom, pristup portalu se vrši uz nedvosmislenu autentifikaciju i identifikaciju korisnika.


Elektronski pristup i neposredno korišćenje ponuđenih elektronskih servisa vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuju izvršenje i obezbjeđenje, elektronski dokumenti, elektronski potpis, elektronska trgovina i informaciona bezbjednost, kao i primjenom opštih akata Centralne banke kojima se uređuju ova pitanja.


Tehnički uslovi potrebni za pristup e-portalu dati su u korisničkim uputstvima.