Nastavak sastanaka u Vašingtonu


16/04/2023

U nastavku proljećnog zasijedanja Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, predstavnici Centralne banke Crne Gore i Ministarstva finansija sastali su se sa visokim zvaničnicima MMF-a – Paulom Hilbersom, izvršnim direktorom, Alfredom Kammerom, direktorom Sektora za Evropu i Srikantom Seshadrijem, šefom Misije za Crnu Goru.


Na sastancima je konstatovana dobra pozicija crnogorskog finansijskog sektora i dogovoren nastavak podrške Centralnoj banci u pravcu očuvanja nezavisnosti ove institucije i daljeg unapređenja regulatornog okvira.


Guverner Žugić i ministar Damjanović učestvovali su i na sastanku Belgijsko-holandske konstituence, na kome je bilo riječi o predstojećem godišnjem sastanku Konstituence koji će u maju godine biti održan u Crnoj Gori. Dogovorena je agenda ovog značajnog međunarodnog skupa, čiji će učesnici biti u prilici da razgovaraju o politikama i programima MMF-a i Svjetske banke, kao i o drugim ključnim pitanjima za evropsku i svjetsku ekonomiju, u svjetlu negativnog makroekonomskog okruženja i internih i eksternih ranjivosti.