Održan sastanak guvernera Žugića sa direktoricom Svjetske banke za Zapadni Balkan


14/02/2023

„Uprkos izazovnoj makroekonomskoj situaciji, bankarski sektor u Crnoj Gori je stabilan i ima zdrave parametre poslovanja“, ocijenila je direktorica Svjetske banke za Zapadni Balkan Šaoćing Ju (Xiaoqing Yu) na sastanku sa guvernerom Centralne banke Crne Gore dr Radojem Žugićem. Sastanku je prisustvovao i šef Kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu Kristofer Šeldon (Christopher Sheldon).

Guverner Žugić upoznao je sagovornike sa aktivnostima koje CBCG preduzima na planu daljeg snaženja finansijske stabilnosti zemlje, poput kontinuiranog unapređenja nacionalnog regulatornog okvira, jačanja supervizorskih kapaciteta, preduzimanja adekvatnih mjera usmjerenih na ublažavanje posljedica nepovoljne ekonomske situacije, podsticanja banaka na pružanje podrške domaćoj ekonomiji i dr.


Guverner Žugić je zahvalio gđi Ju i gdinu Šeldonu na podršci koju Svjetska banka pruža CBCG, u vidu tehničke pomoći za aktivnosti usmjerene na modernizaciju platnog prometa i pripremu Zakona o digitalnoj imovini, kao i na izradi analize transponovanja platne regulative i spremnosti Crne Gore za uključenje u SEPA sistem plaćanja.


Na sastanku je bilo riječi i o Strateškom partnerskom okviru za Crnu Goru Grupacije Svjetske banke za period od 2023. do 2027. godine, koji je usmjeren na pružanje podrške održivijem i inkluzivnijem rastu Crne Gore.