Održan sastanak sa izvršnim direktorom Belgijsko-holandske konstituence u MMF-u


26/11/2020

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa saradnicima održao je video sastanak sa izvršnim direktorom Belgijsko-holandske konstituence u Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) Polom Hilbersom, koji je nedavno na ovoj poziciji zamijenio Entonija De Lanoja.


Guverner Žugić je upoznao direktora Hilbersa sa ekonomskom situacijom i stanjem u bankarskom sektoru Crne Gore, ističući da su banke očuvale stabilnost, te da su likvidnost i solventnost na nivou sistema na zadovoljavajućem nivou. Guverner je, dalje, upoznao direktora Hilbersa sa mjerama koje je CBCG sprovodila u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije koronavirusa na finansijski sistem, realnu ekonomiju i stanovništvo.


Takođe su predstavljene aktivnosti CBCG usmjerene na obezbjeđivanje sredstava za podršku sistemske likvidnosti, kroz instrumente Evropske centralne banke i Banke za međunarodna poravnanja. Gdin Hilbers je istakao da takvi aranžmani predstavljaju dodatnu sigurnost za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema i dodao da je veoma važno kontinuirano i pažljivo pratiti stanje banaka kako bi se rizici držali pod kontrolom i, na taj način, očuvalo njihovo zdravlje.


Dogovoren je nastavak dijaloga i saradnje između CBCG i MMF-a, u cilju sagledavanja mogućnosti tehničke pomoći za Crnu Goru u oblastima koje bi se definisale kao prioritetne.