Održan sastanak sa upravom Ziraat Bank Montenegro


04/05/2023

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se danas sa menadžmentom Ziraat Bank Montenegro AD Podgorica, koga su predstavljali Fatih Yilmaz, predsjednik, i Goran Bakić, član Upravnog odbora.

Sagledavajući situaciju na bankarskom tržištu Crne Gore, konstatovano je da banke, uprkos izazovima koje nameće makro okruženje, posluju na zdravim i stabilnim osnovama. 


„Ohrabrujemo Ziraat banku da pruži podršku zdravim segmentima crnogorske ekonomije, kao i da, kroz omogućavanje zainteresovanim turskim investitorima da ulažu u Crnu Goru, doprinese razvoju ekonomskih odnosa ove dvije zemlje, koji se konstantno šire i unapređuju“, istakao je guverner Žugić. 


Na sastanku je bilo riječi i o saradnji Ziraat banke i regulatora, poslovanju ove kreditne institucije i njenim daljim planovima vezanim za jačanje pozicije na domaćem tržištu.