Održana 63. sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost


05/05/2023

Danas je održana 63. sjednica Savjeta za finansijsku stabilnost, kojom je predsjedavao Radoje Žugić, guverner Centralne banke i predsjedavajući Savjeta. Sjednici su prisustvovali članovi Savjeta – Aleksandar Damjanović, ministar finansija i Željko Drinčić, predsjednik Komisije za tržište kapitala.


U cilju sagledavanja situacije i ocjene finansijske stabilnosti u zemlji, članovi Savjeta su na današnjoj sjednici razmatrali aktuelne makroekonomske pokazatelje i trendove. Uz rast industrijske proizvodnje i trgovine, prvi kvartal tekuće godine karakterisao je i značajan rast u sektoru turizma, pa je tako broj dolazaka turista u prva tri mjeseca 2023. godine bio za skoro 62% veći u odnosu na isti period prethodne godine, dok je rast broja noćenja u istom periodu iznosio 46%. Godišnja stopa inflacije, mjerena potrošačkim cijenama, u martu 2023. godine iznosila je 10,5%, što je značajno umanjenje u odnosu na decembar 2022. godine kada je iznosila 17,2%.


U bankarskom sektoru evidentirani su pozitivni trendovi, pa je tako u prvom kvartalu ove godine zabilježen godišnji rast aktive banaka (18,5%), ukupno odobrenih kredita (11,6%), depozita (21,2%) i kapitala (20,2%). Nekvalitetni krediti na kraju marta 2023. godine iznosili su 215,6 miliona eura i činili su 5,62% ukupnih kredita, što je za 0,88 procentnih poena niže u odnosu na isti period prethodne godine.


Zaključeno je da je finansijska stabilnost i dalje očuvana, ali da postoje rizici čija bi eventualna materijalizacija uticala na intenziviranje postojećih, kao i pojavu novih ranjivosti, naročito u realnom sektoru, što se dalje može odraziti na fiskalnu sferu i bankarski sektor.


Članovi Savjeta upoznati su sa predlogom nacionalne Fintech strategije koju je pripremila konsultantska Fintech firma Vendavi iz Londona, uz finansijsku podršku Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu (EFSE), koja će biti upućena Vladi Crne Gore na usvajanje.