Održani sastanci crnogorske delegacije sa predstavnicima Svjetske banke


15/04/2023

U nastavku proljećnih sastanka u Vašingtonu, delegacija Crne Gore predvođena ministrom finansija Aleksandrom Damjanovićem i guvernerom Radojem Žugićem sastala se sa visokim zvaničnicima Svjetske banke – Koenom Davidseom, izvršnim direktorom i Antonellom Bassani, potpredsjednicom za Evropu i Centralnu Aziju.


Na sastanku je ocijenjeno da je saradnja Svjetske banke i Crne Gore veoma uspješna. Uz podršku Svjetske banke realizuju se brojni projekti u cilju unapređenja crnogorske infrastrukture, odnosno jačanja ekonomskih i finansijskih performansi države.


Ministar Damjanović je naglasio da stabilnost javnih finansija, rast poreskih prihoda i smanjenje javnog duga stvaraju dobre osnove za uspješnu realizaciju brojnih započetih projekata sa Svjetskom bankom, uključujući DPL aranžman koji Crnoj Gori treba da omogući podršku u narednom periodu.


U tom smislu, zajednički je ocijenjeno da su dogovoreni preduslovi aranžmana, a koji su u nadležnosti Ministarstva finansija, najvećim dijelom i ispunjeni, što se očekuje i od drugih institucija koje su uključene u aranžman.


Ističući da CBCG za sada nema obaveza po pitanju DPL aranžmana, guverner je Žugić zahvalio predstavnicima Svjetske banke na podršci koju ova institucija pruža CBCG, posebno u dijelu modernizacije platnog prometa. Najavljena je dalja saradnja na planu primjene međunarodnih standarda i najboljih praksi u oblasti bankarske supervizije i sanacije. „Zdravlje i stabilnost bankarskog sistema potvrđeni su kroz ocjene značajnih međunarodnih institucija, kao i kroz procjenu kvaliteta aktive banaka, koja je sprovedena prema visokim međunarodnim standardima“, saopštio je Žugić. Guverner je takođe ocijenio da finansijska stabilnost predstavlja rezultat pozitivnih trendova u bankarskom sektoru – adekvatne kapitalizovanosti banaka, intenzivne kreditne aktivnosti usmjerene na ekonomski rast, te kontinuiranog rasta i unapređenja kvaliteta aktive, uz smanjenje nekvalitetnih kredita. „Jedini negativni trend odnosi se na blagi rast kamatnih stopa, što je posljedica visoke inflacije i rasta Euribor-a“, zaključio je Žugić.