Pozitivne ocjene rada CBCG u novom izvještaju Evropske komisije


09/11/2023

Evropska komisija u Izvještaju za Crnu Goru za 2023. godinu prepoznala je aktivan odnos i punu posvećenost Centralne banke Crne Gore procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji i pozitivno ocijenila aktivnosti koje je ova institucija realizovala u pravcu očuvanja finansijske stabilnosti i usklađivanja domaćeg regulatornog okvira sa EU direktivama.


Evropska komisija je bankarski sistem Crne Gore ocijenila stabilnim i likvidnim, sa „snažnim rezervama kapitala i likvidnosti, koji su premašili nivoe prije pandemije COVID-19“. U Izvještaju se navodi da banke, kroz snažnu kreditnu aktivnost, pružaju podršku privredi, pri čemu nekvalitetni krediti ostvaruju pad, dok koeficijent adekvatnosti kapitala ostaje znatno iznad zakonskog minimuma. Iz Evropske komisije preporučuju da rizike i dalje treba pažljivo pratiti, posebno imajući u vidu rast globalnih kamatnih stopa.


Prepoznajući intenzivne regulatorne aktivnosti CBCG, Evropska komisija u Izvještaju ističe da je „pravni okvir o platnim sistemima dodatno usklađen sa pravnim tekovinama EU“, dok se, u okviru poglavlja 9 – Finansijske usluge, konstatuje da je postignut „dobar napredak u oblasti bankarskih i finansijskih konglomerata“. Zapažena je i proaktivnost CBCG kada je riječ o održivim finansijama, kroz prepoznavanje aktivnosti na planu usvajanja politike smanjenja negativnog uticaja klimatskih promjena na finansijski sistem i njegovo ozelenjavanje. 


U Izvještaju EK su prepoznate i aktivnosti koje CBCG intenzivno sprovodi na planu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Istaknuto je da CBCG, osim obavljanja nadzorne funkcije i održavanja dobre saradnje sa ostalim nadležnim institucijama, doprinosi unapređenju znanja i kapaciteta institucija – obveznika Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma nad kojima vrši nadzor, kroz pružanje kontinuiranih obuka. 


U okviru poglavlja 32 – Finansijska kontrola, navodi se da je „crnogorsko zakonodavstvo o zaštiti eura od falsifikovanja dobro postavljeno“ i dodaje da „država ima neophodne strukture za tehničku analizu i klasifikaciju falsifikovanog novca“. Odluka o provjeri autentičnosti i ispravnosti i ponovnom prometu euro novčanica i kovanog novca je „u potpunosti usklađena sa odgovarajućom odlukom Evropske centralne banke“, konstatuje se u Izvještaju. 


Motivisana pozitivnim ocjenama iz posljednjeg izvještaja, CBCG će nastaviti da posvećeno ispunjava obaveze iz pregovaračkog procesa i time daje puni doprinos ostvarivanju strateškog državnog cilja – učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju.