Sastanak guvernera CBCG i člana izvršnog odbora Bundesbanke


07/07/2020

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sastao se sa članom Izvršnog odbora Banke Njemačke (Bundesbank), gospodinom Burkhardom Balzom.

Posjeta gospodina Balza upriličena je povodom završetka tvining projekta u kome je učestvovala CBCG sa ostalim regulatorima finansijskog tržišta u Crnoj Gori Komisijom za tržište kapitala i Agencijom za nadzor osiguranja. Projekat je realizovan u saradnji sa konzorcijumom koga su činili Banka Njemačke, Hrvatska narodna banka, Banka Holandije, Njemačka savezna agencija za nadzor nad finansijskim uslugama (BaFin) i Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga (HANFA).


Glavni cilj projekta odnosio se na dalje usklađivanje domaćeg zakonodavstva u oblasti finansijskih usluga sa pravnom tekovinom Evropske unije, uz jačanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta. Projekat, vrijedan 1,4 miliona eura, trajao je 27 mjeseci, a realizovan je uz finansijsku podršku Evropske unije.


Guverner Žugić se zahvalio predstavniku Bundesbanke na podršci koju ova institucija pruža Crnoj Gori, posebno ističući značaj tvining projekta. „Ovaj projekat predstavlja potvrdu uspješne saradnje CBCG sa Bundesbankom“, istakao je guverner Žugić i dodao da je, kroz realizaciju projekta, „CBCG u značajnoj mjeri usaglasila regulatorni okvir, politike i procedure sa najboljom praksom i standardima centralnog bankarstva Evropskog sistema centralnih banaka.“ Na ovaj način je CBCG još jednom potvrdila punu posvećenost kontinuiranom unapređenju svog poslovanja.


Gospodin Balz je istakao da Bundesbanka podržava proces evropskih integracija Crne Gore, te da je spremna da pruži puni doprinos procesu pridruživanja CBCG Evropskom sistemu centralnih banaka.