Sastanak sa upravom NLB banke AD Podgorica


27/02/2024

Guvernerka Centralne banke Crne Gore dr Irena Radović sastala se predstavnicima Upravnog odbora NLB banke AD Podgorica Martinom Leberleom, predsjednikom i Lanom Đurasović, članicom.

Predstavnici NLB banke su prezentovali najvažnije pokazatelje poslovanja ove kreditne institucije u prethodnoj godini, ističući da se „uz jaku poziciju kapitala i likvidnosti i rast novoodobrenih kredita, kvalitet aktive NLB banke u kontinuitetu unapređuje“, pa je učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima u ovoj banci ispod prosječnog NPL-a na nivou sistema.


„Ovakvi rezultati omogućavaju NLB banci da radi na daljem snaženju svoje tržišne pozicije, fokusirajući poslovanje na snažnije kreditiranje mikro, malih i srednjih preduzeća, kao okosnice domaće ekonomije“, kazao je Leberle. Dalji planovi NLB grupacije, po riječima Leberlea, vezani su za ulaganja u zelenu ekonomiju i digitalne tehnologije.


Guvernerka Radović je istakla da su za CBCG veoma važni dobri pokazatelji poslovanja banaka jer oni garantuju zdravlje i otpornost bankarskog sistema. „Parametri poslovanja NLB banke potvrđuju da je ova kreditna institucija jedan od važnih aktera na crnogorskom bankarskom tržištu, što dodatno obavezuje da kontinuirano radite na unapređenju usluga i obogaćivanju ponude u cilju stalnog poboljšanja korisničkog iskustva klijenata“, saopštila je guvernerka.


Guvernerka CBCG je posebno pohvalila aktivnu društveno odgovornu ulogu NLB banke i pozdravila usmjerenost banke na zelenu ekonomiju i održivi razvoj, što su strateški važne komponente budućeg razvoja koje CBCG promoviše i podržava.