Savjet CBCG donio tri važna podzakonska akta


28/04/2023

Savjet Centralne banke Crne Gore donio je Odluku o Centralnom registru transakcionih računa, kojom se uređuje način vođenja Centralnog registra transakcionih računa od strane Centralne banke, kao i podaci koji se iz tih registara objavljuju.


Takođe, Savjet je donio Odluku o sigurnosnim mjerama za operativne i sigurnosne rizike povezane sa platnim uslugama, u cilju detaljnijeg propisivanja obaveza pružalaca platnih usluga koje se odnose na upravljanje operativnim i sigurnosnim rizicima. Ovom odlukom se utvrđuju obaveze pružalaca platnih usluga po pitanju uspostavljanja organizacije i definisanja i sprovođenja pravila u kontekstu upravljanja rizicima informacionog sistema. Primjenom ove odluke unaprijediće se zaštita povjerljivosti, integriteta i dostupnosti podataka pružalaca platnih usluga, što će, u krajnjem, doprinijeti većoj informacionoj sigurnosti. 


Obje odluke stupiće na snagu 8. oktobra tekuće godine, kada na snagu stupaju i izmjene i dopune Zakona o platnom prometu.


Savjet je donio i Odluku o načinu i rokovima za dostavljanje podataka o prigovorima klijenata kreditnih institucija i korisnika finansijskih usluga. Naime, Zakon o kreditnim institucijama propisuje obavezu kreditnih institucija i pružalaca finansijskih usluga da Centralnoj banci dostavljaju podatke o prigovorima klijenata. Odluka bliže određuje način i rokove za dostavljanje ovih podataka, a na snagu stupa osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.