Tranzicija ka zelenom i održivom rastu je neminovnost


10/12/2021

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić jedan je od govornika na Istanbulskom ekonomskom samitu koji se danas održava u Istanbulu.


Glavna tema ovogodišnjeg samita se odnosi na zelenu ekonomiju i održivi razvoj, a takođe se razgovara o izazovima koje je pred svjetsku ekonomiju stavila pandemija koronavirusa i načinima za njihovo prevalizaženje, kroz snažniju međunarodnu saradnju. Klimatske promjene, nove tehnologije i investicije su takođe bile teme današnjeg samita.


Učesnici Samita su saglasni u ocjeni da je kriza uzrokovana pandemijom prilika za približavanje interesa vlada, finansijskih institucija i privrednika u donošenju pametnih odluka za prelaz na zelenu ekonomiju. U svijetu brzih promjena u kojem živimo, tranzicija ka zelenom društvu je neminovnost kojoj se moraju prilagoditi privreda, finansijski sektor i vlade, poručeno je sa Samita.


Govoreći na panelu o bankarstvu i finansiranju, guverner Žugić je istakao da „banke treba da podrže klimatski orijentisane i investicije namjenjene dekarbonizaciji industrije, te da, u aktuelnim promjenama, prepoznaju i iskoriste šansu za razvoj novih proizvoda“. Guverner je dodao i da je unutar Centralne banke Crne Gore formirana radna grupa koja će se baviti pitanjima klimatskih promjena i zelene ekonomije.


U svjetlu glavne teme Samita, guverner je saopštio i da je Crna Gora zainteresovana da u saradnji sa zemljama Evrope, Turske i Kavkaza i uz podršku međunarodnih finansijskih institucija, konkretizuje inicijative koje predstavljaju tranziciju ka zelenom i održivom rastu, koji podstiče razvoj, stvara radna mjesta, obezbjeđuje ekonomski rast i smanjuje siromaštvo. „Imperativi budućeg razvoja Crne Gore su zelena ekonomija i veća diversifikacija privrede, u čemu će priliv održivih stranih direktnih investicija, u saglasnosti sa UN ciljevima održivog razvoja, imati važnu ulogu“, istakao je Žugić. 


Guverner Žugić je, u okviru Samita, imao i bilateralni sastanak sa predsjednikom Svjetskog savjeta za zelenu ekonomiju (World Green Economy Council), Mohamedom Kafafijem (Mohamed Kafafy).


Istanbulski ekonomski samit, koji se održava jednom godišnje, ima za cilj održavanje i snaženje koordinacije između zemalja, sektora i institucija i predstavlja jednu od najcjenjenijih platformi za raspravu o globalnoj ekonomiji.