Briga o zaposlenima


Ukupan broj zaposlenih u Centralnoj Banci Crne Gore je 387, od čega su 234 žene a 153 muškarca.


U Banci njegujemo inkluzivno radno okruženje u kome se prema svima odnosimo s poštovanjem i gdje svi imaju jednake mogućnosti bez obzira na invaliditet, etničku pripadnost, pol, rodni identitet, rasu, vjerska uvjerenja, seksualnu orijentaciju ili druge karakteristike.


Kroz realizovanje zakonske obaveze koja se odnosi na stručno usavršavanje zaposlenih, CBCG ulaže značajne napore da stručni kadar bude obučavan u međunarodnim finansijskim institucijama i centralnim bankama Evrope u kojima naši zaposleni stiču teorijska i praktična znanja koja dalje primjenjuju u svakodnevnom radu. 


Takođe, CBCG je prepoznata kao institucija koja u saradnji sa fakultetima u Crnoj Gori organizuje studentske prakse i angažuje stručni kadar CBCG za realizaciju prezentacija. Kroz ove aktivnosti zaposleni u CBCG stiču priliku da prezentuju svoja znanja i usavršavaju svoje prezentacione vještine.


Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih